POZOR!!!
ALEXANDRA MICHALÍKOVÁ nemá se společností JAM překlad s.r.o. (příp. JAM Translation, s.r.o.) nic společného. V poslední době se na nás obrátilo několik překladatelů, u kterých si paní Michalíková objednala překlad a následně poskytla podvodně fakturační údaje naší společnosti. Naše společnost se distancuje od veškerých objednávek paní Michalíkové a v případě potřeby poskytneme na vyžádání kontakty na ostatní postižené překladatele, kteří se na nás již obrátili.

Jazykové překlady

Překlady a tlumočení - JAM překlad, s.r.o

JAM překlad, s.r.o. je společnost zaměřená na překlady a tlumočení, která prezentuje osobní přístup ke každému klientovi..
Důležité sdělení pro potenciální klienty: „Máme vytvořený kvalitní a stabilní tým z námi prověřených překladatelů, kteří jsou zkušenými a kvalitními profesionály, ve velké míře rodilými mluvčími..
.
Pro naše klienty zajišťujeme překlady veškerých textů ze všech oborů (technické obory, ekonomika, právo, lékařství, bankovnictví, beletrie, reklama, propagace, ..atd.). Dále nabízíme také překlady a jazykové korektury rodilými mluvčími (týká se našich i cizích překladů), které zahrnují korektury stylistické, odborné, technické i předtiskové..
.
Všechny zakázky procházejí nastavenou procedurou od přijetí objednávky textu na překlad, jejím potvrzením s číslem objednávky, až po vyhotovení překladu z nebo do cizího jazyka a zaslání klientovi v konečné podobě. Během časového úseku od zadání až po dokončení zakázky probíhá s klientem komunikace, dnes již většinou elektronicky, ohledně specifické terminologie. Veškeré požadavky našich klientů řešíme operativně i v průběhu realizace zakázky, zejména v případě, že klient z jakýchkoliv důvodů potřebuje překlad dříve, než původně požadoval, neboť i během realizace se mohou potřeby klienta změnit, na což se snažíme vždy rychle reagovat. Rádi, pokud je to v našich silách a možnostech, odevzdáváme překlady v souboru v jakém jsme jej obdrželi, t.j. včetně grafické úpravy v daném jazyce..
.
Naší hlavní a největší prioritou je maximální kvalita vyhotoveného překladu a samozřejmě rychlost, s jakou klient odevzdání překladu požaduje. Rychle a pružně reagujeme na jakoukoliv změnu či přání našeho klienta nebo nového zákazníka. Jsme k dispozici denně od 8 do 19 hodin. Ovšem na našich mobilních telefonech jsme připraveni i mimo uvedené časy vyřídit i zpracovat Vaše překlady a to i o víkendech a svátcích či nočních hodinách, pokud je to ze strany klienta nevyhnutelné, ale i takové překlady se někdy vyskytnou, což již léta praxe prověřila. Další doplňkové informace naleznete také na překlady a tlumočení www.jam-preklad.cz

Překladatelská agentura JAM překlad, s.r.o - překlady tlumočení

Jsme kvalitní překladatelská agentura, zaměřující se na překlady všech světových jazyků a to hlavně elektronickou cestou. Zajišťujeme však také tlumočení, soudní překlady, korektury textů a grafickou úpravu.
Působíme na poli překladatelských služeb několik let. Za tu dobu jsme navázali spolupráci s desítkami kvalitních překladatelů všech možných oborů. Naším krédem je: vysoká kvalita a profesionální služby za nízkou cenu. Zajistíme kvalitní překlady, jazykové, stylistické nebo předtiskové korektury nebo grafické zpracování dokumentů.


Překlady a tlumočení standardních jazyků

Jazyky pro překlady zakázek dělíme na standardní a nestandardní skupiny. Mezi standardní jazyky řadíme - anglický, německý, francouzský, španělský, italský, polský, ruský a ukrajinský jazyk.

Nestandardními jazyky jsou jazyk afgánský, albánský, arabský, arménský, běloruský, bengálský, bulharský, čínský, dánský, darí, estonský, farsí, finský, gruzínský, hindský, holandský, chorvatský, japonský, korejský, latinský, litevský, lotyšský, maďarský, makedonský, norský, pandžábí, paštu, perský, portugalský, romský, rumunský, řecký, slovinský, srbský, suomi, švédský, tamilský, thajský, turecký, ukrajinský, urdský, vietnamský, vlámský..

Nestandardní jazyky jsou rozřazeny do skupin podle obtížnosti. Ceníky překladů nestandardních jazyků Vám na požádání rádi zašleme.


Odborné překlady

Odborné překlady z oborů: architektura, automatizace, automobilový průmysl, bankovnictví, beletrie, biologie, botanika, cestovní ruch, daňové poradenství, databáze, dřevozpracující průmysl, ekologie, ekonomie, elektronika, elektrotechnika, energetika, farmacie, filozofie, finance, fyzika, gastronomie, geografie, geologie, gumárenství, hardware, historie, hospodářství, hudba, hutnictví, chemie, informační technologie, jaderné inženýrství, klimatizace, komunikační technologie, kosmetika, kožedělný průmysl, kultura, lesnictví, letectví, logistika, management, marketing, matematika, média, medicína, obchod, obuvnictví, plastikářský průmysl, politologie, právo, programování, psychologie, reklama, software, sport, stavebnictví, strojírenství, textilní průmysl, vojenství, zbrojní průmysl, zemědělství a další odborné překlady z jiných odvětví.


Soudní ověřené překlady - překlady s kulatým razítkem

Soudní překlady - podmínky pro vyhotovení: Soudní překlad je pevné spojení originálu (nebo notářsky ověřené kopie), překladu a tlumočnické doložky soudního překladatele.

Rodné listy, účetní výkazy, výpisy z rejstříku trestů, výroční zprávy, diplomy, atesty, vysvědčení aj..

Soudní překlady vyhotovíme po zaslání originálu nebo notářsky ověřené kopie poštou. Po dohodě Vám můžeme zařídit notářsky ověřenou kopii. Vyhotovený překlad Vám zašleme opět poštou na Vaši adresu prostřednictvím dobírky nebo po uhrazení částky na účet doporučenou poštou.

Jiný způsob pouze po telefonické domluvě.


Tlumočení

konsekutivní tlumočení (doprovodné)
simultánní tlumočení (kabinové, souběžně s projevem řečníka)
soudní tlumočení (svatby, jednání u soudu nebo notáře, promoce zahraničních studentů atd.)


Jazykové korektury rodilými mluvčími

jazykové (srovnávací) korektury
stylistické korektury
předtiskové korektury
grafické zpracování dokumentů

Lhůty překladů: standardní (do 48 hodin) i expresní


Úvod Kontakty Ceníky Spolupráce
+420 774 06 06 07